Processer

2

Processer


Viab arbetar enligt tre tydliga processer i vårt utbud av produkter och tjänter.

Automotive

  • Vårt ursprung
  • Avancerade kvalitetsdetaljer med höga toleranser
  • Följer gällande kvalitetssystem och krav på dokumentation

Produktionspartner

  • Vi hjälper dig med helheten
  • Vi är en drivande partner som tar stort ansvar för hela processen
  • Råd kring produktion, framtagning och underhåll av verktyg, formsprutning, montering, efterbearbetning, mätning och logistik.

Produkt

  • Om du har egna produkter och snabbt vill komma ut på marknaden
  • Vi hjälper dig med helheten
  • Jobbar i anpassade processer utan att tumma på kvaliteten

VIAB © 2022